Escoltar

Xavier Salvà PicóXavier Salvà Picó

Cap de la secció de programes propis i recursos humans
Formulari de contacte
Telèfon 971 17 3068
xavier.salvaarrobauib.es

«Torna enrere

 

 Funcions:

  • Gestió programa de contractes postdoctorals de la UIB.
  • Gestió programa de contractes postdoctorals de la CAIB.
  • Gestió programa de contractes postdoctorals Govern Espanyol.
  • Gestió programa professors convidats de la UIB.
  • Gestió ajuts a la publicació i difusió de la investigació.
  • Gestió ajuts a la recerca.
  • Gestió complements retributius de l'activitat investigadora i l'excel·lència investigadora de la CAIB.
  • Gestió programes mobilitat del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
  • Gestió programa de viatges Horizonte 2020.
  • Gestió bestretes a projectes d'investigació.