Escoltar

Miquela Grimalt CasasnovasMiquela Grimalt Casasnovas

Cap de la secció econòmica de projectes
Formulari de contacte
Telèfon 971 25 9781
miquela.grimaltarrobauib.es

«Torna enrere

 

 Funcions:

  • Planificació, organització i seguiment de les tasques de la secció.
  • Suport per a la gestió econòmica de projectes i altres subvencions de recerca.
  • Gestió econòmica del projectes de recerca i altres subvencions.
  • Justificació de econòmica de projectes i altres subvencions.
  • Gestió i seguiment dels procediments de reintegrament.
  • Seguiment de les convocatòries de projectes.