Miquel Titos RamisMiquel Titos Ramis

Desenvolupaments i suport informàtic
Tècnic Informàtic
Formulari de contacte
Telèfon 971 17 2523
miquel.titosarrobauib.es

«Torna enrere

 

 Funcions:

  • Desenvolupament de formularis públics electrònics de sol·licitud.
  • Desenvolupament intranet de gestió per a l’OSR i el Vicerectorat amb competències en investigació.
  • Administració de l’aplicació GREC.
  • Revisió i avaluació de currículums de l’aplicació GREC.
  • Suport en l’ús de l’aplicació GREC.
  • Extracció d’estadístiques i indicadors per a informes d’organismes externs i per a ús intern.
  • Suport informàtic al PDI en temes relacionats amb sol·licituds telemàtiques.
  • Suport a l’OSR i al Vicerectorat en la instal·lació i ús de la signatura electrònica.
  • Suport ofimàtic i d’incidències informàtiques al personal de l’OSR.
  • Altres: detecció de necessitats i compra de material informàtic per a l’OSR; disseny i enviament d’enquestes de satisfacció; etc.