Catalina Miralles SintesCatalina Miralles Sintes

Secció de programes propis i recursos humans
Administrativa
Formulari de contacte
Telèfon 971 17 3431
cati.mirallesarrobauib.es

«Torna enrere

 

 Funcions:

  • Suport a la gestió de projectes d’investigació.
  • Suport a la base de dades GREC.
  • Programa d’ajut per a l’assistència a congressos i estades de treball.
  • Programa de fons alliberats de la UIB.
  • Contractes predoctorals de la CAIB.
  • Contractes predoctorals del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat i del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
  • Secretària del comitè ètic de la Recerca.
  • Suport administratiu de la Comissió d’Investigació.
  • Programa d’investigadors col·laboradors.