Qui som

Director
(osr.directorarrobauib.cat)

Víctor Homar Santaner

Víctor Homar Santaner
Director de l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR)
Telèfon 971 17 3283
Funcions i més informació

Secció de programes propis i recursos humans
(osr.seccio-rhfrarrobauib.cat)

Beatriz Rausell Mañas

Beatriz Rausell Mañas
Auxiliar administrativa
Telèfon 971 17 2765
Funcions i més informació

Maria del Camí Colom Coll

Maria del Camí Colom Coll
Auxiliar Administrativa
Telèfon 971 17 2465
Funcions i més informació

Laura González Arbona

Laura Arbona González
Tècnica "Empleo Joven"
Telèfon 971 25 9503
Funcions i més informació

Desenvolupaments i suport informàtic

Miquel Titos Ramis

Miquel Titos Ramis
Tècnic informàtic
Telèfon 971 17 2523
Funcions i més informació

Secció econòmica de projectes
(osr.gestioeconomicaarrobauib.cat)

Aina Nuñez Carillo

Mercedes Gómez Montiel

Mercedes Gómez Montiel
Auxiliar Administrativa
Telèfon 971 17 2707
Funcions i més informació

Laura Tudurí Cladera

Laura Tudurí Cladera
Auxiliar Administrativa
Telèfon 971 25 9925
Funcions i més informació

Francisca Latorre Sánchez

Francisca Latorre Sánchez
Auxiliar Administrativa
Telèfon 971 17 2880
Funcions i més informació

Diana Mir Pflug

Diana Mir Pflug
Auxiliar Administrativa
Telèfon 971 17 2033
Funcions i més informació

Secció tècnica de projectes
(osr.gestiotecnicaarrobauib.cat)

Xavier Garcias Amengual

Immaculada Sans Puig

Immaculada Sans Puig
Tècnica superior de recerca
Telèfon 971 17 3385
Funcions i més informació

Cristina Rogel Bertó

Cristina Rogel Bertó
Tècnica de recerca
Telèfon 971 17 2550
Funcions i més informació