Escoltar

Notes Informatives

Cercador


 

   
   

Arxiu

 • Nota informativa
  06/04/2020 Número INV-27/2020. Inclou: Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA) [2020], Covid-19 Funding opportunities [2020]
 • Nota informativa
  02/04/2020 Número INV-26/2020. Inclou: Col·laboració en el projecte EXSCALATE4CoV [2020], Resolució autorització pròrroga contractes laborals convocatòries recursos humans de l'AEI [2020]
 • Nota informativa
  31/03/2020 Número INV-25/2020. Inclou: Ampliació terminis convocatòries H2020 per crisi COVID-19 [2020], ERA-NET Aquatic Pollutants [2020]
 • Nota informativa
  26/03/2020 Número INV-24/2020. Inclou: Subvencions per a publicacions i difusió de resultats de recerca en l'àmbit dels serveis socials [2020], Programa JAE-Intro ICU: beques d'introducció a la investigació per a estudiants universitaris [2020]