Escoltar

Impresos i informacio d'ús comú

Codificacions i informació normalitzada

Certificació de participació a projectes

Per demanar certificats d'haver participat a projectes de recerca heu de trametre a l'Oficina de Suport a la Recerca, a l'atenció d'en Xavier Salvà (ext. 3068, xavier.salva@uib.es) el següent imprès emplenat o un correu electrònic amb llistat dels projectes que volgueu que us certifiquin.