Logo UIB
Sol·licitud de Patent  Ajuda
Dades de la persona sol·licitant
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Telèfon
Fax
Correu electrònic
 
Categoria
Edifici
••• Tipus i Nom del Centre •••
Títol Provisional de la Patent
 
 

Declar que tenc el meu currículum vitae actualitzat a l'aplicació GREC amb posterioritat a 22 de novembre del 2021 per la qual cosa puc dur a terme aquesta sol·licitud.

Si voleu saber com conèixer la data de la darrera actualització del vostre currículum feu clic aquí.

SOL·LICIT, segons l'Acord executiu de dia 18 de juny de 2002 (FOU núm. 210), que estudieu, de forma confidencial, la documentació que s'adjunta per tal de veure si és procedent o no que la Universitat de les Illes Balears sol·liciti la patent que es pugui derivar.
Palma, 22 de maig de 2022.
La persona sol·licitant,
Documentació que s'adjunta (fitxers menors de 3 MB, recomanat format PDF, però també admès DOC, ODT, RTF i TIF):
Qüestionari per valorar la informació orientativa, avaluar la patentabilitat de la invenció i agilitzar la seva possible transferència (descarregau el model d'aquí)
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Descripció de l'adjunt:
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Descripció de l'adjunt:
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Descripció de l'adjunt:
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Descripció de l'adjunt:
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Descripció de l'adjunt:
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Sr. Director de la FUEIB

Valid HTML 4.01 Transitional ¡CSS Válido!

Codi: OSR-PAT-F001   Data Publicació: 16/02/2012   Versió: 1.1