Logo UIB
Sol·licitud d'investigador/a colˇlaborador/a  Ajuda
 
barra1
VOLS RECUPERAR LES DADES D'UNA SOLˇLICITUD ANTERIOR?
 
barra2
 
A continuaciķ pots recuperar una proposta d'investigador/a col·laborador/a anterior per aprofitar la informació i enviar una de nova (per exemple, per sol·licitar una pròrroga de l'investigador col·laborador proposat).
Núm. Solˇlicitud  /  
Identificaciķ persona de contacte
 
Identificaciķ Inv. Colˇlaborador/a
 
 
barra1
TIPUS DE PROPOSTA
 
barra2
 
A continuaciķ, indica si es tracta d'una proposta per nomenar investigador/a colˇlaborador/a de la UIB (ICUIB) a una nova persona o si, en canvi, és per prorrogar el temps d'ICUIB d'una persona que ja ho és.

 
barra1
PERSONA DE CONTACTE
 
barra2
 
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Identificaciķ
 
Telčfon
Correu electrònic
••• Tipus i Nom del Centre •••
 
barra1
CANDIDAT/A A INVESTIGADOR/A COLˇLABORADOR/A
 
barra2
 
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Identificaciķ
 
Data Naixement
Telčfon
Correu electrònic
Centre
 
barra1
ACTIVITAT A DESENVOLUPAR
 
barra2
 
Descripciķ de l'activitat que es durā a terme
Data d'inici
Data de fi
Ubicaciķ on es desenvoluparā l'activitat
 Laboratori
 Treball de camp
 Altra
Detallau aquesta ubicaciķ...
 

La persona de contacte declara que el/la candidat/a a investigador colˇlaborador/a de la UIB l’ha informat de que:

Disposa d’asseguranįa mčdica d’accidents i riscos in itinere, com per exemple Seguretat Social, Muface o altres assegurances mčdiques generals.

No disposa d’asseguranįa mčdica d’accidents i riscos in itinere.

 

La persona de contacte declara que té el seu currículum vitae actualitzat a l'aplicació GREC amb posterioritat a 22 de novembre del 2021 per la qual cosa puc dur a terme aquesta sol·licitud.

Si voleu saber com cončixer la data de la darrera actualització del vostre currículum feu clic aquí.

 
Palma, 22 de maig de 2022.
La persona de contacte, Persona proposant (director/a del centre),
Documentaciķ que s'adjunta (fitxers menors de 3 MB, recomanat format PDF, perō també admčs DOC, ODT, RTF i TIF):
Còpia del document d'identificació (DNI/NIE/Passaport) del candidat a investigador/a col·laborador/a
 No m'és possible adjuntar aquest document telemāticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Sr. Vicerector de Política Científica i Investigaciķ

Valid HTML 4.01 Transitional ĄCSS Válido!

  Data Publicació: 04/02/2020   Versió: 1.3