Logo UIB
Beques de col·laboració de la Universitat  Ajuda
 
barra1
SOBRE ELS FONS DESTINATS A LA CONVOCATÒRIA/RENOVACIÓ DE LA BECA
 
barra2
Dades de la persona responsable del conveni, contracte, projecte o subvenció pública o privada que permetrà aquesta convocatòria/renovació de beca 
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Telèfon
Fax
Correu electrònic
••• Tipus i Nom del Centre •••
Edifici
Descripció del conveni, contracte, projecte o subvenció pública o privada
Tipus de fons
Títol 
Referència 
Analítica 
 
barra1
DADES DE LA BECA
 
barra2
 
En la nova versió podeu introduir la quantitat mensual que voleu oferir o emprar l'apartat de quantitat total que voleu gastar per comprovar quant heu de asignar mensualment.
Tipus
Data d'inici
Data de fi
Dedicació
Dotació Mensual euros
Quantitat total euros
 
barra1
DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR
 
barra2
Fitxers menors de 2 MB, recomanat format PDF, però també admès DOC, RTF i TIF: 
Document comptable A, fet als vostres serveis administratius, de reserva de crèdit lligat al conveni, contracte, projecte o subvenció. La reserva de crèdit ha de ser de la totalitat de la beca. L’assegurança s’haurà de fer a part.
NOTA: Aquest document ÉS OBLIGATORI presentar-lo en paper i registrar-lo juntament amb la sol·licitud final firmada.
Memòria del projecte a realitzar segons el següent model (feu clic aquí per descarregar-lo).
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
En cas de ser un conveni, contracte o projecte o subvenció pública o privada que no es gestiona des de la UIB heu d’adjuntar una còpia del mateix.
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
 
Palma, 19 de març de 2019.
Signatura del responsable/de la responsable,
Sr. Vicerector d'Investigació i Internacionalització

Valid HTML 4.01 Transitional ¡CSS Válido!

Codi: OSR-BCO-CON/RNO-F001   Data Publicació: 27/04/2018   Versió: 2.8