Logo UIB
Sol·licitud d'ajuts per concórrer al Programa Horizon 2020  Ajuda
Dades Sol·licitant
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Identificació
 
••• Tipus i Nom del Centre •••
Telèfon
Correu electrònic
Dades Ajut Sol·licitat
Tipus d'ajut
País
 Espanya  Estranger
Data d'inici
Data de fi
Objecte
Previsió Despeses

PROPOSTA ECONÒMICA

QUANTITAT PROPOSADA*
 
Bitllets euros
Dietes euros

 
TOTALS euros

* La proposta de l'ajut consisteix en el cost del bitllet amb tarifa econòmica i fins un màxim de tres dies de dietes assignats de la forma següent:

Espanya: 3 x 48 euros (144 euros).
Estranger: 3 x 90 (270 euros).

Es concedirà com a màxim 700 euros per viatge i 1800 euros per grup de recerca i any. Si en 2 anys no s'ha presentat cap sol·licitud de projecte europeu, s'aplicarà una carència d'1 any.


PROPOSTA ECONÒMICA

QUANTITAT PROPOSADA*
 
Lloguer d'espais euros
Manutenció dels participants euros

 
TOTALS euros

* L’ajut consisteix en el cost dels conceptes anteriors fins a un màxim de 750€. En cap cas es podran imputar a aquest ajut despeses de viatge o allotjament dels participants a la reunió.


PROPOSTA ECONÒMICA

QUANTITAT PROPOSADA*
 
Primer heu de sel·leccionar un tipus de sol·licitud.

 
 

Declar que tenc el meu currículum vitae actualitzat a l'aplicació GREC amb posterioritat a 6 de gener del 2020 per la qual cosa puc dur a terme aquesta sol·licitud.

Si voleu saber com conèixer la data de la darrera actualització del vostre currículum feu clic aquí.

Palma, 6 de juliol de 2020.
Firma de la persona sol·licitant,
Documentació que s'adjunta (fitxers menors de 3 MB, recomanat format PDF, però també admès DOC, ODT, RTF i TIF):
En cas de sol·licitar un ajut a la participació a una reunió, cal adjuntar la carta d'invitació
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Sr. Vicerector d'Investigació i Internacionalització.

Valid HTML 4.01 Transitional ¡CSS Válido!

  Data Publicació: 22/05/2017   Versió: 2.0