Logo UIB
Sol·licitud d'ajuts per a la publicació i difusió de la investigació a la UIB  Ajuda
Dades de la persona sol·licitant
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Identificació
 
Telèfon
Fax
Correu electrònic
Edifici
Categoria
••• Tipus i Nom del Centre •••
Dades de la publicació
Codi a GREC de la Publicació Ajuda 
Títol Article
Títol Revista
Núm. Autors UIB      autors
Núm. Autors no UIB      autors
Cost de la Publicació (IVA inclòs)   euros
 

Declar que tenc el meu currículum vitae actualitzat a l'aplicació GREC amb posterioritat a 6 de gener del 2020 per la qual cosa puc dur a terme aquesta sol·licitud.

Si voleu saber com conèixer la data de la darrera actualització del vostre currículum feu clic aquí.

Palma, 6 de juliol de 2020.
Firma de la persona sol·licitant,
Documentació que s'adjunta (fitxers menors de 3 MB, recomanat format PDF, però també admès DOC, ODT, RTF i TIF):
Factura de l'empresa editora. La factura ha d'anar a nom de la UIB, figurant, entre altres dades, el CIF (més informació aquí).
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Document ADOP (autorització, disposició, obligació i pagament) de la UIB
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Separata original de l'article d'investigació
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Altra documentació (com ajuts econòmics demanats,...)
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Sr. Vicerector d'Investigació i Internacionalització.

Valid HTML 4.01 Transitional ¡CSS Válido!

  Data Publicació: 19/04/2011   Versió: 1.3