Logo UIB
Sol·licitud d'ajut per a una estada de treball FPI  Ajuda
Dades de la persona sol·licitant
Nom
Primer cognom
Segon cognom
••• Tipus i Nom del Centre •••
Telèfon
Correu electrònic
Ref. ajuda FPI
Durada de l'estada
Data de sortida
Data de tornada
Dades del centre on s'ha de fer l'estada
Organisme
Departament
Responsable de l'estada al centre
Localitat
País
 Espanya  
 Altre País Europeu
 Altre País
Desplaçament amb:
 Avió  Vaixell  Tren
 Altres 
Dades del projecte
Títol del projecte
Referència del projecte
Dades econòmiques

PROPOSTA ECONÒMICA

QUANTITAT DEMANADA
 
Dietes d'Allotjament i Manutenció euros
Transport euros

 
TOTAL euros


Consultau la convocatòria per veure els imports màxims que podeu demanar per a cada tipus de despesa.

https://www.uib.cat/recerca/ajuts/prfom/ajutsestadesfpi/

Nota: Aquest formulari us ajudarà a limitar aquestes quantitats en cas de soprepassar els màxims establerts.

 

Declar que tenc el meu currículum vitae actualitzat a l'aplicació GREC amb posterioritat a 6 de gener del 2020 per la qual cosa puc dur a terme aquesta sol·licitud.

Si voleu saber com conèixer la data de la darrera actualització del vostre currículum feu clic aquí.

Per tal d'avaluar aquesta sol·licitud, la Universitat podrà accedir a la informació registrada al currículum GREC.

Palma, 6 de juliol de 2020.
La persona interessada, L'investigador/La investigadora principal del projecte,
Documentació que s'adjunta (fitxers menors de 3 MB, recomanat format PDF, però també admès DOC, ODT, RTF i TIF):
Còpia de la carta d'acceptació de la comunicació o invitació
Memòria explicativa on s'indica el motiu de l'estada i resum del treball que s'ha de realitzar
Sr. Vicerector d'Investigació i Internacionalització

Valid HTML 4.01 Transitional ¡CSS Válido!

  Data Publicació: 01/12/2016   Versió: 1.0