Composició

President

Dr. Víctor Homar Santaner
Vicerector de Política Científica i Investigació

Vocals


Secretari sense vot