Escoltar

Comissió Avaluadora

La Comissió Avaluadora de l'Oficina de Suport a la Recerca té per finalitat avaluar les sol·licituds dels investigadors al programa de foment de la recerca (abans denominat programa d'ajut i promoció de la recerca), gestionat pel Vicerectorat d'Investigació, encara que també pot actuar en altres avaluacions que l'hi siguin assignades.

 

Creació i normativa 

  

Canvis a la composició

[ Consultau la composició actual ]

 

Actes de les darreres reunions

[ Consultau totes les actes ]