Qui som

Director (osr.directorarrobauib.cat)

Víctor Homar Santaner

Víctor Homar Santaner
Director de l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR)
Telèfon 971 17 3283
Funcions i més informació

Secció de programes propis i recursos humans (osr.seccio-rhfrarrobauib.cat)

Beatriz Rausell Mañas

Beatriz Rausell Mañas
Auxiliar administrativa
Telèfon 971 17 2765
Funcions i més informació

Maria del Camí Colom Coll

Maria del Camí Colom Coll
Auxiliar Administrativa
Telèfon 971 17 2465
Funcions i més informació

Desenvolupaments i suport informàtic

Miquel Titos Ramis

Miquel Titos Ramis
Tècnic informàtic
Telèfon 971 17 2523
Funcions i més informació

Ricardo García Noval

Ricardo García Noval
Tècnic informàtic
Telèfon 971 17 2311
Funcions i més informació

Francesc Solivellas Galmés

Secció econòmica de projectes (osr.gestioeconomicaarrobauib.cat)

Aina Nuñez Carillo

Sense foto

Maria Palou Oliver Administrativa
Telèfon 971 25 9884
Funcions i més informació

Margarita Carbonell Fons

Marga Carbonell Fons
Auxiliar Administrativa
Telèfon 971 17 2033
Funcions i més informació

Mercedes Gómez Montiel

Mercedes Gómez Montiel
Auxiliar Administrativa
Telèfon 971 17 2707
Funcions i més informació

Antònia Vich Vich

Antònia Vich Vich
Auxiliar Administrativa
Telèfon 971 17 2880
Funcions i més informació

Secció tècnica de projectes (osr.gestiotecnicaarrobauib.cat)

Xavier Garcias Amengual

Immaculada Sans Puig

Immaculada Sans Puig
Tècnica superior de recerca
Telèfon 971 17 3385
Funcions i més informació

Cristina Rogel Bertó

Cristina Rogel Bertó
Tècnica de recerca
Telèfon 971 17 2550
Funcions i més informació