Qui som

Director
(osr.directora rro bauib.cat)

Victor Homar
Víctor Homar
Secció de programes propis i
recursos humans
(osr.seccio-rhfra rro bauib.cat)
Xavier Salvà
Xavier Salvà
Cap de secció
Catalina Miralles
Catalina Miralles
Administrativa
Beatriz Rausell
Beatriz Rausell
Auxiliar administrativa
Secció econòmica de projectes
(osr.gestioeconomicaa rro bauib.cat)
Miquela Grimalt
Miquela Grimalt
Cap de secció
Patricia Dols
Patricia Dols
Administrativa
Aina Nuñez
Aina Nuñez
Administrativa
Maria Palou
Maria Palou
Administrativa
Marga Carbonell
Marga Carbonell
Auxiliar administrativa
Mercedes Gómez
Mercedes Gómez
Auxiliar administrativa
Antònia Vich
Antònia Vich
Auxiliar administrativa
Secció tècnica de projectes
(osr.gestiotecnicaa rro bauib.cat)
Xavier Garcias
Xavier Garcias
Cap de secció
Immaculada Sans
Immaculada Sans
Tècnica superior de recerca
Cristina Rogel
Cristina Rogel
Tècnica de recerca
Desenvolupaments i suport informàtic
Miquel Titos
Miquel Titos
Tècnic informàtic
Ricardo García
Ricardo García
Tècnic informàtic
Francesc Solivellas
Francesc Solivellas
Tècnic informàtic