Funció i objectius

És missió de l'OSR la gestió de programes propis de finançament de projectes de recerca, captació de talent investigador i la gestió del sistema d'informació de la recerca a la UIB. També és missió de l'OSR estimular la participació dels investigadors en projectes finançats de recerca europeus, nacionals o autonòmics, i donar-los el suport necessari. Treballa en coordinació amb la resta de serveis de la UIB per a oferir un suport integral a la investigació que simplifiqui els processos i permeti augmentar la qualitat de la recerca realitzada a la UIB.

Són funcions de l'OSR:

 • Gestió de la reparació i reposició de material científic.
 • Estades breus de professors convidats.
 • Gestió d’ajuts per a la realització de congressos a la UIB.
 • Gestió d’ajuts per concórrer al Programa Horizon 2020.
 • Gestió de bestretes per a projectes.
 • Gestió del programa de foment de la participació en projectes d’investigació.
 • Gestió del catàleg d’investigadors i grups de recerca.
 • Informació a través de la web i/o per nota informativa sobre convocatòries autonòmiques, nacionals o europees de projectes de recerca, beques i altres ajuts a la recerca publicades al BOE o al BOIB o al DOCE.
 • Informació a través de la web i/o per nota informativa sobre altres convocatòries de projectes de recerca, beques i altres ajuts.
 • Assessorament per a la presentació de projectes d’investigació a les convocatòries abans esmentades.
 • Gestió i seguiment de projectes d’investigació europeus concedits.
 • Gestió dels currículums dels investigadors (GREC).
 • Gestió de beques de col·laboració.
 • Gestió del Programa Ramón y Cajal.
 • Gestió del Programa Juan de la Cierva.
 • Gestió del Programa Nacional de Mobilitat de RH i Programa Nacional de Contractació i Incorporació de RH