Logo UIB
Sol·licitud d'ajuts per concórrer al Programa Horizon 2020  Ajuda
Dades Sol·licitant
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Identificació
 
••• Tipus i Nom del Centre •••
Telèfon
Correu electrònic
Dades Ajut Sol·licitat
Tipus d'ajut
País
 Espanya  Estranger
Data d'inici
Data de fi
Objecte
Previsió Despeses

PROPOSTA ECONÒMICA

QUANTITAT PROPOSADA*
 
Bitllets euros
Dietes euros

 
TOTALS euros

* La proposta de l'ajut consisteix en el cost del bitllet amb tarifa econòmica i fins un màxim de tres dies de dietes assignats de la forma següent:

Espanya: 3 x 48 euros (144 euros).
Estranger: 3 x 90 (270 euros).

Es concedirà com a màxim 700 euros per viatge i 1800 euros per grup de recerca i any. Si en 2 anys no s'ha presentat cap sol·licitud de projecte europeu, s'aplicarà una carència d'1 any.


PROPOSTA ECONÒMICA

QUANTITAT PROPOSADA*
 
Lloguer d'espais euros
Manutenció dels participants euros

 
TOTALS euros

* L’ajut consisteix en el cost dels conceptes anteriors fins a un màxim de 750€. En cap cas es podran imputar a aquest ajut despeses de viatge o allotjament dels participants a la reunió.


PROPOSTA ECONÒMICA

QUANTITAT PROPOSADA*
 
Primer heu de sel·leccionar un tipus de sol·licitud.

 
 

Declar que tenc el meu currículum vitae actualitzat a l'aplicació GREC amb posterioritat a 18 de febrer del 2018 per la qual cosa puc dur a terme aquesta sol·licitud.

Si voleu saber com conèixer la data de la darrera actualització del vostre currículum feu clic aquí.

Palma, 18 d'agost de 2018.
Firma de la persona sol·licitant,
Documentació que s'adjunta (fitxers menors de 3 MB, recomanat format PDF, però també admès DOC, ODT, RTF i TIF):
En cas de sol·licitar un ajut a la participació a una reunió, cal adjuntar la carta d'invitació
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Sr. Vicerector d'Investigació i Internacionalització.

Valid HTML 4.01 Transitional ¡CSS Válido!

  Data Publicació: 22/05/2017   Versió: 2.0