Logo UIB
Sol·licitud de projecte de recerca 'la Caixa'  Ajuda
Dades Sol·licitant
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Identificació
 
Telèfon
Correu electrònic
••• Tipus i Nom del Centre •••
Àrea a la qual s'enquadra la sol·licitud
 

Declar que tenc el meu currículum vitae actualitzat a l'aplicació GREC amb posterioritat a 24 de setembre del 2017 per la qual cosa puc dur a terme aquesta sol·licitud.

Si voleu saber com conèixer la data de la darrera actualització del vostre currículum feu clic aquí.

Palma, 24 de març de 2018.
La persona sol·licitant,  
Documentació que s'adjunta (fitxers menors de 3 MB, recomanat format PDF, però també admès DOC, ODT, RTF i TIF):
Memòria del projecte (descarregau model)
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Curriculums (complets en format CVN) de l'equip investigador (un fitxer PDF amb tots els curriculums)
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
 Vull que l'OSR obtingui de GREC els curriculums dels membres de l'equip que no estic adjuntant.
Declaració responsable de cada un dels membres de l'equip de compromís (descarregau model)
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Obra Social 'la Caixa'
Sr. Vicerector d'Investigació i Internacionalització

Valid HTML 4.01 Transitional ¡CSS Válido!

  Data Publicació: 07/09/2017   Versió: 1.0