Ubicació i contacte

L'Oficina de Suport a la Recerca (OSR) posa a la vostra disposició tant l'adreça de correu electrònic osrarrobauib.cat com la "Bústia de comentaris, suggeriments i felicitacions", on podreu contactar amb el personal de l'oficina per fer qualsevol consulta. També podeu cridar al telèfon 971 17 2465 o enviar un fax al 971 17 2637.

Si sabeu que la vostra consulta es refereix a la sol·licitud o justificació tècnica de projectes podeu enviar un correu a l’adreça osr.gestiotecnicaarrobauib.cat 

També teniu a la vostra disposició l’adreça osr.gestioeconomicaarrobauib.cat per a la justificació econòmica de projectes.

Per una altra banda, si us voleu posar en contacte amb alguna de les persones adscrites a l'OSR, heu d’anar a la secció "Estructura i personal" d’aquest web, on trobareu tots els telèfons i adreces electròniques del personal del servei.


L'horari d'atenció al públic és de 9h a 14h. Si ens voleu visitar en persona o enviar qualque missatge per correu ordinari l'adreça és:
 

Edifici Son Lledó, primer pis
Universitat de les Illes Balears
Cra. de Valldemossa km 7.5
07122, Palma (Illes Balears)
Adreça del web: http://osr.uib.es

Ubicació