Xavier Salvà PicóXavier Salvà Picó

Cap de secció
Tel.: 971 17 3068
xavier.salvaarrobauib.es
Formulari de contacte
 

 

 

 

Funcions:

 • Elaborar i trametre a la direcció les dades i els informes que aquesta li demani, com també tot allò que consideri oportú de preparar per tal d’informar de problemes concrets de l’Oficina.
 • Actuar amb autoritat delegada del director en tot allò que li encomani.
 • Substituir el director si és absent.
 • Organitzar i supervisar les tasques del personal administratiu.
 • Gestió d’ajuts per a la incorporació de tècnics.
 • Estades breus de professors convidats.
 • Estades breus de joves investigadors convidats.
 • Gestió d’ajuts per a la realització de congressos a la UIB.
 • Supervisió de l'elaboració de la memòria d’investigació.
 • Gestió de beques de col·laboració.
 • Gestió dels programes "Ramón y Cajal", "Juan de la Cierva", "Técnicos", "José Castillejo" i "Jóvenes Doctores Extranjeros en España" del Ministerio de Ciencia e Innovación.
 • Gestió dels complements retributius d'investigació i excel·lència investigadora.