Qui som

Director
(osr.director-uib.cat)
Secció de programes propis i recursos humans
Victor Homar
Víctor Homar
Xavier Salvà
Xavier Salvà
Cap de secció
Catalina Miralles
Catalina Miralles
Responsable d'àrea
Beatriz Rausell
Beatriz Rausell
Auxiliar administrativa
Maria Nieto
Maria Nieto
Auxiliar administrativa
 
Secció econòmica de projectes
(osr.gestioeconomica-uib.cat)
Miquela Grimalt
Miquela Grimalt
Cap de secció
Patricia Dols
Patricia Dols
Cap de negociat
Aina Nuñez
Aina Nuñez
Cap de negociat
Marga Carbonell
Marga Carbonell
Cap de negociat
Mercedes Gómez
Mercedes Gómez
Auxiliar administrativa
Antònia Vich
Antònia Vich
Auxiliar administrativa
 
Secció tècnica de projectes
(osr.gestiotecnica-uib.cat)
  Desenvolupaments
i suport informàtic
Xavier Garcias
Xavier Garcias
Cap de secció
Immaculada Sans
Immaculada Sans
Tècnica superior
de recerca
Cristina Rogel
Cristina Rogel
Tècnica de recerca
  Miquel Titos
Miquel Titos
Tècnic informàtic
Ricardo García
Ricardo García
Tècnic informàtic