Oficina de Suport a la Recerca (OSR)

Migració del servidor d'aplicacions web de l'OSR

Us informam que el proper dilluns, dia 23 d'abril de 2018, es farà una migració del servidor d'aplicacions web de l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR), coordinada amb el Centre de Tecnologies de la Informació (CTI), amb l'objectiu de millorar el servei ofert per l'OSR a les aplicacions que desenvolupa.

Disculpau-nos per les molèsties que aquest fet us pugui ocasionar.

Més informació

Missió

L'Acord executiu 5151/2000, del dia 10 d'octubre, pel qual es crea l'Oficina de Suport a la Recerca (FOU núm. 183, del dia 17 de novembre) implementa l'OSR com a servei de suport administratiu integral a la R+D de la UIB, on els investigadors poden adreçar-se per a qualsevol tràmit o consulta referent a projectes de recerca o captació de talent investigador, tant en les fases de sol·licitud, com durant l'execució, justificació, així com la revisió tècnica i econòmica final.

És missió de l'OSR la gestió de programes propis de finançament de projectes de recerca, captació de talent investigador i la gestió del sistema d'informació de la recerca a la UIB. També és missió de l'OSR estimular la participació dels investigadors en projectes finançats de recerca europeus, nacionals o autonòmics, i donar-los el suport necessari. Treballa en coordinació amb la resta de serveis de la UIB per a oferir un suport integral a la investigació que simplifiqui els processos i permeti augmentar la qualitat de la recerca realitzada a la UIB.

Visió

L'Oficina de Suport a la Recerca pretén esdevenir una oficina més implicada en la millora de la recerca a la UIB, propera als investigadors i que ofereix assistència administrativa, tècnica i econòmica integral per a la realització de projectes de recerca de qualitat. L'OSR vol assolir un nivell d'acompanyament i suport a l'investigador que garanteixi una execució òptima dels projectes de recerca des del punt de vista científic, tècnic, econòmic i administratiu.