Trasllat temporal de l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR)

Us informam que, a partir de dia 3 de febrer de 2017 i amb motiu de les obres d'ampliació de l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR), ens traslladam temporalment a altres espais dins l'Edifici Son Lledó.

Disculpau les molèsties que aquest fet us pugui ocasionar.

Més informació

Missió

Per acord del Consell Executiu del dia 10 d’octubre de 2000 (FOU núm. 185) es creà l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR) com a servei de suport administratiu integral a la R+D de la UIB, on els investigadors poden adreçar-se per a qualsevol tràmit o consulta referent a projectes de recerca o captació de talent investigador, tant en les fases de sol·licitud, com durant l'execució, justificació, així com la revisió tècnica i econòmica final.

És missió de l'OSR la gestió de programes propis de finançament de projectes de recerca, captació de talent investigador i la gestió del sistema d'informació de la recerca a la UIB. També és missió de l'OSR estimular la participació dels investigadors en projectes finançats de recerca europeus, nacionals o autonòmics, i donar-los el suport necessari. Treballa en coordinació amb la resta de serveis de la UIB per a oferir un suport integral a la investigació que simplifiqui els processos i permeti augmentar la qualitat de la recerca realitzada a la UIB.

Visió

L'Oficina de Suport a la Recerca pretén esdevenir una oficina més implicada en la millora de la recerca a la UIB, propera als investigadors i que ofereix assistència administrativa, tècnica i econòmica integral per a la realització de projectes de recerca de qualitat. L'OSR vol assolir un nivell d'acompanyament i suport a l'investigador que garanteixi una execució òptima dels projectes de recerca des del punt de vista científic, tècnic, econòmic i administratiu.