La missió:

Per acord del Consell Executiu del dia 10 d’octubre de 2000 (FOU núm. 185) es crea l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR) com a servei de R+D on els investigadors poden consultar i tramitar tots els assumptes referents a sol·licituds de projectes d'investigació o gestionar els corresponents projectes concedits. També és missió de l'OSR estimular la participació dels investigadors en projectes de recerca europeus, nacionals o autonòmics, i donar-los el suport necessari. Treballa en coordinació amb l'OTRI-FUEIB per fomentar la investigació en col·laboració amb empreses i identificar els resultats de recerca que permetin una transferència de coneixements a la societat.


La visió:

Mitjançant la implantació i potenciació de la gestió per processos, ampliar i millorar de forma contínua els serveis que ofereix l’Oficina amb l’objectiu final de contribuir  a potenciar la investigació que es duu a terme en la UIB.